Δημοσιεύθη:
30.5.06 @ 12:02 π.μ.
Ετικέτες:
 

The Man Who Loved Beer

To whom can i speak today
the brothers they are evil
and the old friends of today
they have become unlovable
to whom can i speak today
the gentleness has perished
and the violent man has come down on everyone

To whom can i speak today
the wrong which roams the earth
there can be no end to it
it is just unstoppable
death is in my sights today
and when a man desires
to see home after many years in jail

February through december
we have such a tragic hue
as separate as the fingers
or suddenly as one as the hand
and the violent man comes down on everyone

3 σχόλια:

το έγραψα (το κοντό μου)


Ποιος έκλεψε το δοκιμαστικό;


Λευτεριά στο δοκιμαστικό