1 σχόλια:

Το τελευταίο αστικό κόμμα εκτόςτων άλλων έχει χαλάσει (πολιτικές) σχέσεις και σχέσεις!

Να κλείσει να ησυχάσουμε...