Μαντουβάλα, αγάπη γλυκιά μου...

Ο κ. Παπανδρέου ανέφερε επίσης ότι η Ινδία η οποία είναι αναδυόμενη δύναμη στην οικονομία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό αλλά και πολιτικά μέσω της αναβάθμισης των σχέσεων, μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ελλάδας σε πολλούς τομείς.

Κοινή διαπίστωση των δύο πρωθυπουργών ήταν ότι οι απόψεις είναι συγκλίνουσες αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα και τη διεθνή οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας στις κατασκευές, στις υποδομές, στις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον τουρισμό, την πράσινη τεχνολογία, την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και την απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.
Από εδώ.


Τελικά, αντί για «Δανία του Νότου», θα γίνουμε Ινδία του Βορρά...